Usluge – Lapor d.o.o.

Lapor d.o.o. pouzdan je izvođač radova u području niskogradnje s preko 40 godina iskustva!

Lapor d.o.o. zapošljava stotinjak inženjera i stručnjaka raznih građevinskih profila, posjeduje licence i ovlaštenja za radove u niskogradnji s naglaskom na radove u sklopu preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava, a sukladno Pravilniku o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova, preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava, te upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim građevinama za navodnjavanje.

Osim vrhunskih stručnjaka i građevinskih radnika s dugogodišnjim iskustvom, Lapor d.o.o. odlikuje i vrhunska građevinska mehanizacija koja dodatno jamči da će svi preuzeti radovi biti izvedeni kvalitetno i na vrijeme. Posjedujemo brojne kamione (kipere i tegljače), bagere, utovarivače, buldozere, kombinirke, valjke, traktore i sl.