Reference – Lapor d.o.o.

Lapor d.o.o. pouzdan je izvođač radova u području niskogradnje. Istaknimo samo nekoliko projekata koje smo izveli a koji zorno ilustriraju naše građevinske mogućnosti:

1. Lučka uprava Sisak – izgradnja navoza za remont brodova u luci Sisak

2. Zagrebačke ceste – usluga prijevoza i građevinski radovi na brojnim gradilištima u Gradu Zagrebu, isporuka i doprema kamenih agregata, zemlje, šljunka, drobljenog kamenog materijala, asfalta i iskopanog otpadnog materijala za gradilišta po Gradu Zagrebu

3. Cesta Varaždin – izrada gospodarskih putova na dionici Sv. Helena – Komin

4. Tehnika d.d. – dobava, doprema i ugradnja šljunka na građevini trgovačkog centra Jankomir u Zagrebu

5. Vodogradnja Varaždin d.d. – izvođenje radova građevinskom mehanizacijom na gradilištima Regulacija lonje i Pake, te Bednje

6. Hidrocommerce d.o.o. – isporuka betonske galanterije, kamenog materijala i pripremni zemljani radovi na gradilištu West Gate Zaprešić

7. Hidroelektra d.d. – isporuka betona i kamenog materijala kod izrade novog graničnog prijelaza autocesta A” Zagreb – Macelj

8. Krakom gradnja d.o.o. – isporuka betona i betonskih blokova kod izgradnje vodospreme Hlevnica

9. Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke Županije d.o.o. – sanacija vodocrpilišta u kosnici

10. Vodoprivreda Zagreb – radovi iskopa i utovara glinenog materijala pri eksploataciji gliništa Soblinec

11. Vodoprivreda Zagreb – izvođenje dijela radova na lokaciji Toplana Zagreb

12. Hrvatske vode – radovi na tehničkom i gospodarskom održavanju vodnogospodarskih objekata

13. Scat ing – isporuka betona i kamenih materijala pri izgradnji prodajnog centra Plodine Zabok i Plodine Sesvete

14. Hrvatske vode – izrada nasipa Bukevje

Osim vrhunskih stručnjaka i građevinskih radnika s dugogodišnjim iskustvom, Lapor d.o.o. odlikuje i vrhunska građevinska mehanizacija koja dodatno jamči da će svi preuzeti radovi biti izvedeni kvalitetno i na vrijeme. Posjedujemo brojne kamioni (kipere i tegljače), bagere, utovarivače, buldozere, kombinirke, valjke, traktore i sl.

Lapor d.o.o. odlikuje društveno odgovoran pristup poslovanju i visoka integriranost u lokalnu zajednicu. Brojne donacije i aktivno sudjelovanje u raznim projektima unapređenja kvalitete života te potpore lokalnim športskim klubovima i udrugama građana samo su djelić društveno odgovornog poslovanja u Laporu.