Kamenolom Žakanje

Lapor d.o.o. vlasnik je Kamenoloma Žakanje d.o.o. od 2005. godine. Intenzivnim ulaganjem unaprijeđen je proizvodno-tehnološki proces čine je povećan kapacitet kamenoloma.

Kameni proizvodi posjeduju sve certifikate za proizvodnju asfalta, betona, te tampona i nasipnog kamena za kolničke konstrukcije. Kvalitetu kamenih materijala nadzire Institut IGH Zagreb, a kamenolom posjeduje i vlastiti moderan laboratorij.

Kamenolom pored agregata i tampona, te nasipnog kamena proizvodi i lomljeni kamen za izradu gabiona i obaloutvrda.

Kamenolom je asfaltiranom cestom izravno povezan s autocestom A2 Zagreb-Macelj.

Tehnološka opremljenost kamenoloma:

Drobljenje, oplemenjivanje i klasiranje:

- primarni dio: čeljusna drobilica Sandvik,
- sekundarni dio: rotacioni mlin Gipo P-100,
- tercijarni dio: konusni mlin HP 300.

Sijanje gotovih proizvoda (dolomitnih agregata): rezonantno sito Nordberg FS 352.

Tehnološko otprašivanje gotovih proizvoda: dinamični separator DS 400

Ekološko otprašivanje: vrećasti filter.

Kapacitet drobilane je 150 t/sat dolomitnih agregata.

Dolomitni tamponi proizvode se na pokretnom postrojenju Gipo kombi RC 130 sa kapacitetom od 200 t/sat.

Kontakti

adresa Žakanje, Žakanje bb
telefon 047 742325