Kamenolom Žakanje

U sklopu Lapor grupe od 2005. godine djeluje i Kamenoloma Žakanje d.o.o.

Promjenom vlasnika i intenzivnim ulaganjem unaprijeđen je proizvodno-tehnološki proces čine je povećan kapacitet kamenoloma i prošireno tržište koje je do tada bilo isključivo ograničeno na potrebe područja karlovačke županije, dok je eksploatacije u ležištu bila potpuno zanemarena. Nakon modernizacije, kamenolom Žakanje postigao je zavidnu kvalitetu koja mu je otvorila tržišta Krapinsko-Zagorske, Međimursko-varaždinske, Karlovačke, Sisačko-moslavačke Županije, Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

Kameni proizvodi posjeduju sve certifikate za proizvodnju asfalta, betona, te tampona i nasipnog kamena za kolničke konstrukcije. Kvalitetu kamenih materijala nadzire Institut IGH Zagreb, a kamenolom posjeduje i vlastiti moderan laboratorij.

Kamenolom pored agregata i tampona, te nasipnog kamena proizvodi i lomljeni kamen za izradu gabiona i obaloutvrda.

Kamenolom je asfaltiranom cestom izravno povezan s autocestom A1 Zagreb-Karlovac.

Tehnološka opremljenost kamenoloma:

U svrhu modernizacije proizvodnje i pridobivanja tehničko građevnog kamena razvijen je etažni sustav eksploatacije sa najmodernijim bušaćim garniturama, utovarnim strojevima i demperima za interni transport kamena.

Drobljenje, oplemenjivanje i klasiranje vrši se na novom mobilnom drobiličnom postrojenju u čijem je primarnom dijelu rotaciona drobilica Gipo, te mobilno postrojenje za prosijavanje Fintec.

Kapacitet drobilane je 150 t/sat dolomitnih agregata.

Dolomitni tamponi proizvode se na pokretnom postrojenju Gipo kombi RC 130C sa kapacitetom od 200 t/sat.

 

Kontakti

adresa Žakanje, Žakanje bb
telefon 047 742325
e-mail zakanje@lapor.hr