Impressum

Lapor d.o.o.
za građenje, trgovinu i usluge
Kralja Zvonimira 5, 10410 Velika Gorica

telelefon 01 6219783
telefaks 01 6219784
e-mail vmarcela@lapor.hr

M.B.: 1114239
OIB: 83129135037

Račun broj: 2402006-1100055372 otvoren kod Erste&Steiermärkische Bank d.d.
Upisan u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS 080003990, 1995. godine

Uprava: Milan Večković, direktor