Dobro došli!

Dobro došli!

Na ovim stranicama pronaći ćete više informacija o građevinskoj tvrtki Lapor, te o kamenolomima Gorjak i Žakanje.

Lapor d.o.o., registriran je 1995. za poslove niskogradnje i logičan je nastavak obiteljske tradicije u građevinarstvu duge više  od 40 godina. Lapor d.o.o. zapošljava stotinjak građevinskih radnika i inženjera i posjeduje brojna odobrenja i licencije za specifične djelatnosti kojima se bavi:

-          licenciju za obavljanje prijevoza tereta u tuzemnom prijevozu (sukladno Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu i Pravilniku o posebnim uvjetima za parkiranje vozila).

-          suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva za obavljanje djelatnosti građenja građevina iz skupine D (prema Zakonu o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji izvođač mora ispuniti uvjete stručne osposobljenosti i broja zaposlenika za obavljanje djelatnosti građenja određene skupine građevina).

-          licencije za poslove vezane uz vodogradnju a koji su regulirani posebnim Zakonima i pravilnicima. Da bi firma mogla obavljati tu djelatnosti mora imati Rješenje Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva o ispunjenju posebnih uvjeta (prema Zakonu o vodama, vezano uz Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova, preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava, te upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim građevinama za navodnjavanje).

Sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001 i upravljanja okolišem ISO 14001 uveden je 2005. godine i pod stalnom je kontrolom ovlaštene certifikacijske kuće.

Vlastiti kamenolomi Gorjak s betonarom u Velikoj Vesi kod Krapine i Žakanje svojim proizvodnim programom jamče visoku pouzdanost Lapora kao partnera u svim građevinskim projektima bilo da je izvođač radova ili tek dobavljač građevinskog materijala, betona ili betonske galanterije izvedenih prema strogim specifikacijama i standardima.