Lapor d.o.o.

Lapor d.o.o. osnovan je 1995. godine i prirodna je nadgradnja desetljeća tradicije u građevinarstvu obitelji Večković. Lapor d.o.o. zapošljava stotinjak inženjera i stručnjaka raznih građevinskih profila, posjeduje licence i ovlaštenja za radove u niskogradnji s naglaskom na radove u sklopu preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava, a sukladno Pravilniku o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova, preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava, te upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim građevinama za navodnjavanje (NN 83/10).

Lapor d.o.o. pouzdan je izvođač radova u području niskogradnje. U poglavlju “Reference” pronaći ćete mali dio projekata koje smo izveli a koji zorno ilustriraju naše građevinske mogućnosti. Osim vrhunskih stručnjaka i građevinskih radnika s dugogodišnjim iskustvom, Lapor d.o.o. odlikuje i vrhunska građevinska mehanizacija koja dodatni jamči da će svi preuzeti radovi biti izvedeni kvalitetno i na vrijeme.

Lapor d.o.o. odlikuje visoka integriranost u lokalnu zajednicu. Brojne donacije i aktivno sudjelovanje u raznim projektima unapređenja kvalitete života te potpore lokalnim športskim klubovima i udrugama građana samo su djelić društveno odgovornog poslovanja u Laporu. Donirali smo građevinski materijal za brojna dječja igrališta, pločnike u mjestima u kojima žive i naši djelatnici. Kao zanimljivost spomenimo da se preko 10 ha oranica svake godine sije kukuruzom namijenjenim prehranjivanju divljači tijekom zime.