Kamenolom Žakanje

Lapor d.o.o. vlasnik je Kamenoloma Žakanje d.o.o. od 2005. godine. Intenzivnim ulaganjem unaprijeđen je proizvodno-tehnološki proces čine je povećan kapacitet kamenoloma.

Kameni proizvodi posjeduju sve certifikate za proizvodnju asfalta, betona, te tampona i nasipnog kamena za kolničke konstrukcije. Kvalitetu kamenih materijala nadzire Institut IGH Zagreb, a kamenolom posjeduje i vlastiti moderan laboratorij.

Kamenolom pored agregata i tampona, te nasipnog kamena proizvodi i lomljeni kamen za izradu gabiona i obaloutvrda.

Kamenolom je asfaltiranom cestom izravno povezan s autocestom A2 Zagreb-Macelj.

Tehnološka opremljenost kamenoloma:

Drobljenje, oplemenjivanje i klasiranje:

- primarni dio: čeljusna drobilica Sandvik,
- sekundarni dio: rotacioni mlin Gipo P-100,
- tercijarni dio: konusni mlin HP 300.

Sijanje gotovih proizvoda (dolomitnih agregata): rezonantno sito Nordberg FS 352.

Tehnološko otprašivanje gotovih proizvoda: dinamični separator DS 400

Ekološko otprašivanje: vrećasti filter.

Kapacitet drobilane je 150 t/sat dolomitnih agregata.

Dolomitni tamponi proizvode se na pokretnom postrojenju Gipo kombi RC 130 sa kapacitetom od 200 t/sat.

Kontakti

adresa Žakanje, Žakanje bb
telefon 047 742325

Kamenolom i betonara Gorjak

Lapor d.o.o. vlasnik je Kamenoloma Gorjak d.o.o. u sklopu kojeg djeluje i betonara u Velikoj Vesi.

Dolomitni kameni materijal u ležištu “Gorjak” eksploatira se već desetljećima. Ispočetka je to bilo samo za potrebe Komunalnog poduzeća Krapina te građevnog poduzeća “Graditelj” iz Krapine. Novi vlasnik je kamenolomu 2004. pripojio i betonaru u Velikoj Vesi koja je u sklopu Kamenoloma Gorjak doživjela znatnu modernizaciju, čime je zaokružen proizvodni proces te osigurana kvalitetna opskrba tržišta Krapinsko-Zagorske Županije, Grada Zagreba i Zagrebačke županije, Velike Gorice i Siska.

KAMENOLOM GORJAK

Današnju poslovno tehnološku opremljenost i kapacitet kamenolom Gorjak postigao je ulaganjem vlasnika, tvrtke Lapor, u modernizaciju same proizvodnje i pridobivanje tehničko građevnog kamena.

Modernizacijom proizvodnog procesa u kamenolomu Tako je u kamenolomu razvijen etažni sustav eksploatacije s najmodernijim bušačim garniturama, utovarnim strojevima i damperima za interni transport kamena.

Kameni proizvodi posjeduju sve certifikate za proizvodnju asfalta, betona, te tampona i nasipnog kamena za kolničke konstrukcije. Kvalitetu kamenih materijala nadzire Institut IGH Zagreb, a kamenolom posjeduje i vlastiti moderan laboratorij.

Kamenolom pored agregata i tampona, te nasipnog kamena proizvodi i lomljeni kamen za izradu gabiona i obaloutvrda.

Kamenolom je asfaltiranom cestom izravno povezan s autocestom A2 Zagreb-Macelj.

Tehnološka opremljenost kamenoloma:

Drobljenje, oplemenjivanje i klasiranje:

- primarni dio: čeljusna drobilica Sandvik,
- sekundarni dio: rotacioni mlin Gipo P-100,
- tercijarni dio: konusni mlin HP 300.

Sijanje gotovih proizvoda (dolomitnih agregata): rezonantno sito Nordberg FS 352.

Tehnološko otprašivanje gotovih proizvoda: dinamični separator DS 400

Ekološko otprašivanje: vrećasti filter.

Kapacitet drobilane je 150 t/sat dolomitnih agregata.

Dolomitni tamponi proizvode se na pokretnom postrojenju Gipo kombi RC 130 sa kapacitetom od 200 t/sat.

Kamenolom je dobitnik Zlatne kune kao najuspješnije malo poduzeće u Krapinsko-zagorskoj županiji u 2008. godini.

 

BETONARA VELIKA VES KRAPINA

Modernizacija betonare i strojeva za proizvodnju betonske galanterije započinje nakon što betonaru 2004. preuzima Kamenolom Gorjak d.o.o.

Prvu fazu modernizacije predstavlja izgradnja modernog, kompjuteriziranog i automatiziranog postrojenja za proizvodnju betonske galanterije austrijskog proizvođača AME. Drugu fazu modernizacije predstavlja izgradnja nove betonare njemačkog proizvođača ELBA čime se povećava kapacitet proizvodnje na 50 m3/sat gotovog betona.

Današnji kapacitet betonare je 30.000 m3 betona godišnje. Za potrebe proizvodnje betonske galanterije instalirana je 2007. godine nova betonara talijanskog proizvođača OMG kapaciteta 35m3/sat betona. Ovom modernizacijom zaokružen je tehnološki proces proizvodnje betona i betonske galanterije.

Betonara posjeduje moderan vozni park s dvije auto-beton pumpe i pet auto-miješalica (mixera) za prijevoz i ugradnju betona, te većeg broja kamiona opremljenih kranovima za dostavu betonske galanterije.

Sukladno zahtjevima tržišta cjelokupni tehnološki proces proizvodnje u betonari je certificiran i pod stalnim nadzorom Instituta IGH Zagreb, te vlastitog moderno opremljenog laboratorija.

Kontakti

adresa Gornje Jesenje, Gornje Jesenje bb
telefon 049 373204
telefaks 049 373208
email kamenolom.gorjak1@kr.t-com.hr