Karijera u Lapor grupi

Najveća vrijednost Lapor grupe leži u njenim zaposlenicima. Četrdeset godina znanja i iskustva u niskogradnji utkani su u naše djelatnike koji su osnova dugotrajnog rasta i uspjeha.

Pozoran odabir mladih stručnjaka i njihova daljnja edukacija dio je naše uspješne poslovne politike. Samo su znanja, stručnost i poslovne vještine naših zaposlenika jamstvo daljnjeg podizanja kvalitete proizvoda i usluga te ostvarenja visoko zadanih ciljeva.

Upravo zbog takvog poslovnog promišljanja i dinamičnog okruženja u Laporu gotovo redovito imamo potrebe za obrazovanim i talentiranim ljudima sa kojima ćemo nastaviti rast i usavršavanje.

Trenutno otvoreni natječaji za zaposlenje

Usluge – Lapor d.o.o.

Lapor d.o.o. pouzdan je izvođač radova u području niskogradnje s preko 40 godina iskustva!

Lapor d.o.o. zapošljava stotinjak inženjera i stručnjaka raznih građevinskih profila, posjeduje licence i ovlaštenja za radove u niskogradnji s naglaskom na radove u sklopu preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava, a sukladno Pravilniku o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova, preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava, te upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim građevinama za navodnjavanje.

Osim vrhunskih stručnjaka i građevinskih radnika s dugogodišnjim iskustvom, Lapor d.o.o. odlikuje i vrhunska građevinska mehanizacija koja dodatno jamči da će svi preuzeti radovi biti izvedeni kvalitetno i na vrijeme. Posjedujemo brojne kamione (kipere i tegljače), bagere, utovarivače, buldozere, kombinirke, valjke, traktore i sl.

Reference – Lapor d.o.o.

Lapor d.o.o. pouzdan je izvođač radova u području niskogradnje. Istaknimo samo nekoliko projekata koje smo izveli a koji zorno ilustriraju naše građevinske mogućnosti:

1. Lučka uprava Sisak – izgradnja navoza za remont brodova u luci Sisak

2. Zagrebačke ceste – usluga prijevoza i građevinski radovi na brojnim gradilištima u Gradu Zagrebu, isporuka i doprema kamenih agregata, zemlje, šljunka, drobljenog kamenog materijala, asfalta i iskopanog otpadnog materijala za gradilišta po Gradu Zagrebu

3. Cesta Varaždin – izrada gospodarskih putova na dionici Sv. Helena – Komin

4. Tehnika d.d. – dobava, doprema i ugradnja šljunka na građevini trgovačkog centra Jankomir u Zagrebu

5. Vodogradnja Varaždin d.d. – izvođenje radova građevinskom mehanizacijom na gradilištima Regulacija lonje i Pake, te Bednje

6. Hidrocommerce d.o.o. – isporuka betonske galanterije, kamenog materijala i pripremni zemljani radovi na gradilištu West Gate Zaprešić

7. Hidroelektra d.d. – isporuka betona i kamenog materijala kod izrade novog graničnog prijelaza autocesta A” Zagreb – Macelj

8. Krakom gradnja d.o.o. – isporuka betona i betonskih blokova kod izgradnje vodospreme Hlevnica

9. Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke Županije d.o.o. – sanacija vodocrpilišta u kosnici

10. Vodoprivreda Zagreb – radovi iskopa i utovara glinenog materijala pri eksploataciji gliništa Soblinec

11. Vodoprivreda Zagreb – izvođenje dijela radova na lokaciji Toplana Zagreb

12. Hrvatske vode – radovi na tehničkom i gospodarskom održavanju vodnogospodarskih objekata

13. Scat ing – isporuka betona i kamenih materijala pri izgradnji prodajnog centra Plodine Zabok i Plodine Sesvete

14. Hrvatske vode – izrada nasipa Bukevje

Osim vrhunskih stručnjaka i građevinskih radnika s dugogodišnjim iskustvom, Lapor d.o.o. odlikuje i vrhunska građevinska mehanizacija koja dodatno jamči da će svi preuzeti radovi biti izvedeni kvalitetno i na vrijeme. Posjedujemo brojne kamioni (kipere i tegljače), bagere, utovarivače, buldozere, kombinirke, valjke, traktore i sl.

Lapor d.o.o. odlikuje društveno odgovoran pristup poslovanju i visoka integriranost u lokalnu zajednicu. Brojne donacije i aktivno sudjelovanje u raznim projektima unapređenja kvalitete života te potpore lokalnim športskim klubovima i udrugama građana samo su djelić društveno odgovornog poslovanja u Laporu.

Uskoro…

Više informacija uskoro…

Izložba arhitektonskih rješenja Trga kralja Tomislava

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

Velika Gorica, 4. prosinca 2012. – u auli gradske vijećnice iduća dva tjedna moći će se razgledati idejna arhitektonsko-urbanistička rješenja stambeno poslovnog kompleksa u bloku između trga Kralja Tomislava i Šenoinog puta u Velikoj Gorici, kao dijela budućeg redefiniranja središnjeg gradskog trga i okolnih područja.

Investitor ovog prvog velikog investicijskog zahvata u centru grada nakon dugo vremena, je velikogorička građevinska tvrtka Lapor d.o.o. koja je na natječaj pozvala renomirane hrvatske arhitekte: Tomu Plejića, Leu Pelivan, Mirona Hržinu, Roberta Jonathana Lohera, Marka Cvjetka, Nenada Kondžu, Sonju Tadej i  Sašu Randića. Izborna komisija odabrala je radove Nenada Kondže i Sonje Tadej na osnovu kojih će se u daljnjoj razradi dobiti konačan prijedlog uređenja ovog vrijednog prostora.

Projekt u zoni trga predviđa poslovne sadržaje, niz ugostiteljskih i trgovačkih prostora te javnu garažu na dvije podzemne etaže. U zoni uz Šenoin put smješta se stambeni objekt s pedesetak stanova veličine od 35 do 100m2. Sve zone prožete su zelenilom.

Investitor očekuje da će tijekom 2013. godine dovršiti potrebna ispitivanja, izradu projektne dokumentacije i ishoditi sve potrebne dozvole. Početak gradnje očekuje se u proljeće 2014. godine.

O investitoru: Povijest Lapora d.o.o. seže još u daleku 1971. kada je započeo s radom obiteljski obrt za radove u niskogradnji i prijevozu. Lapor d.o.o. je izrastao u modernu građevinsku tvrtku koja na nivou grupe zapošljava 150 inženjera i građevinskih stručnjaka.

Lapor grupa, osim građevinske tvrtke Lapor d.o.o., uključuje i kamenolome Žakanje i Gorjak, te betonaru Velika Ves. Grupa posjeduje licence u građevinarstvu i vodnom gospodarstvu, licence za obavljanje cestovnog prijevoza te koncesijska odobrenja za eksploataciju kamena.

Kontakt:

info@lapor.hr
telefon 01 6219783
telefaks 01 6219784

Lapor d.o.o.

Lapor d.o.o. osnovan je 1995. godine i prirodna je nadgradnja desetljeća tradicije u građevinarstvu obitelji Večković. Lapor d.o.o. zapošljava stotinjak inženjera i stručnjaka raznih građevinskih profila, posjeduje licence i ovlaštenja za radove u niskogradnji s naglaskom na radove u sklopu preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava, a sukladno Pravilniku o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova, preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava, te upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim građevinama za navodnjavanje (NN 83/10).

Lapor d.o.o. pouzdan je izvođač radova u području niskogradnje. U poglavlju “Reference” pronaći ćete mali dio projekata koje smo izveli a koji zorno ilustriraju naše građevinske mogućnosti. Osim vrhunskih stručnjaka i građevinskih radnika s dugogodišnjim iskustvom, Lapor d.o.o. odlikuje i vrhunska građevinska mehanizacija koja dodatni jamči da će svi preuzeti radovi biti izvedeni kvalitetno i na vrijeme.

Lapor d.o.o. odlikuje visoka integriranost u lokalnu zajednicu. Brojne donacije i aktivno sudjelovanje u raznim projektima unapređenja kvalitete života te potpore lokalnim športskim klubovima i udrugama građana samo su djelić društveno odgovornog poslovanja u Laporu. Donirali smo građevinski materijal za brojna dječja igrališta, pločnike u mjestima u kojima žive i naši djelatnici. Kao zanimljivost spomenimo da se preko 10 ha oranica svake godine sije kukuruzom namijenjenim prehranjivanju divljači tijekom zime.

Kamenolom Žakanje

Lapor d.o.o. vlasnik je Kamenoloma Žakanje d.o.o. od 2005. godine. Intenzivnim ulaganjem unaprijeđen je proizvodno-tehnološki proces čine je povećan kapacitet kamenoloma.

Kameni proizvodi posjeduju sve certifikate za proizvodnju asfalta, betona, te tampona i nasipnog kamena za kolničke konstrukcije. Kvalitetu kamenih materijala nadzire Institut IGH Zagreb, a kamenolom posjeduje i vlastiti moderan laboratorij.

Kamenolom pored agregata i tampona, te nasipnog kamena proizvodi i lomljeni kamen za izradu gabiona i obaloutvrda.

Kamenolom je asfaltiranom cestom izravno povezan s autocestom A2 Zagreb-Macelj.

Tehnološka opremljenost kamenoloma:

Drobljenje, oplemenjivanje i klasiranje:

- primarni dio: čeljusna drobilica Sandvik,
- sekundarni dio: rotacioni mlin Gipo P-100,
- tercijarni dio: konusni mlin HP 300.

Sijanje gotovih proizvoda (dolomitnih agregata): rezonantno sito Nordberg FS 352.

Tehnološko otprašivanje gotovih proizvoda: dinamični separator DS 400

Ekološko otprašivanje: vrećasti filter.

Kapacitet drobilane je 150 t/sat dolomitnih agregata.

Dolomitni tamponi proizvode se na pokretnom postrojenju Gipo kombi RC 130 sa kapacitetom od 200 t/sat.

Kontakti

adresa Žakanje, Žakanje bb
telefon 047 742325

Kamenolom i betonara Gorjak

Lapor d.o.o. vlasnik je Kamenoloma Gorjak d.o.o. u sklopu kojeg djeluje i betonara u Velikoj Vesi.

Dolomitni kameni materijal u ležištu “Gorjak” eksploatira se već desetljećima. Ispočetka je to bilo samo za potrebe Komunalnog poduzeća Krapina te građevnog poduzeća “Graditelj” iz Krapine. Novi vlasnik je kamenolomu 2004. pripojio i betonaru u Velikoj Vesi koja je u sklopu Kamenoloma Gorjak doživjela znatnu modernizaciju, čime je zaokružen proizvodni proces te osigurana kvalitetna opskrba tržišta Krapinsko-Zagorske Županije, Grada Zagreba i Zagrebačke županije, Velike Gorice i Siska.

KAMENOLOM GORJAK

Današnju poslovno tehnološku opremljenost i kapacitet kamenolom Gorjak postigao je ulaganjem vlasnika, tvrtke Lapor, u modernizaciju same proizvodnje i pridobivanje tehničko građevnog kamena.

Modernizacijom proizvodnog procesa u kamenolomu Tako je u kamenolomu razvijen etažni sustav eksploatacije s najmodernijim bušačim garniturama, utovarnim strojevima i damperima za interni transport kamena.

Kameni proizvodi posjeduju sve certifikate za proizvodnju asfalta, betona, te tampona i nasipnog kamena za kolničke konstrukcije. Kvalitetu kamenih materijala nadzire Institut IGH Zagreb, a kamenolom posjeduje i vlastiti moderan laboratorij.

Kamenolom pored agregata i tampona, te nasipnog kamena proizvodi i lomljeni kamen za izradu gabiona i obaloutvrda.

Kamenolom je asfaltiranom cestom izravno povezan s autocestom A2 Zagreb-Macelj.

Tehnološka opremljenost kamenoloma:

Drobljenje, oplemenjivanje i klasiranje:

- primarni dio: čeljusna drobilica Sandvik,
- sekundarni dio: rotacioni mlin Gipo P-100,
- tercijarni dio: konusni mlin HP 300.

Sijanje gotovih proizvoda (dolomitnih agregata): rezonantno sito Nordberg FS 352.

Tehnološko otprašivanje gotovih proizvoda: dinamični separator DS 400

Ekološko otprašivanje: vrećasti filter.

Kapacitet drobilane je 150 t/sat dolomitnih agregata.

Dolomitni tamponi proizvode se na pokretnom postrojenju Gipo kombi RC 130 sa kapacitetom od 200 t/sat.

Kamenolom je dobitnik Zlatne kune kao najuspješnije malo poduzeće u Krapinsko-zagorskoj županiji u 2008. godini.

 

BETONARA VELIKA VES KRAPINA

Modernizacija betonare i strojeva za proizvodnju betonske galanterije započinje nakon što betonaru 2004. preuzima Kamenolom Gorjak d.o.o.

Prvu fazu modernizacije predstavlja izgradnja modernog, kompjuteriziranog i automatiziranog postrojenja za proizvodnju betonske galanterije austrijskog proizvođača AME. Drugu fazu modernizacije predstavlja izgradnja nove betonare njemačkog proizvođača ELBA čime se povećava kapacitet proizvodnje na 50 m3/sat gotovog betona.

Današnji kapacitet betonare je 30.000 m3 betona godišnje. Za potrebe proizvodnje betonske galanterije instalirana je 2007. godine nova betonara talijanskog proizvođača OMG kapaciteta 35m3/sat betona. Ovom modernizacijom zaokružen je tehnološki proces proizvodnje betona i betonske galanterije.

Betonara posjeduje moderan vozni park s dvije auto-beton pumpe i pet auto-miješalica (mixera) za prijevoz i ugradnju betona, te većeg broja kamiona opremljenih kranovima za dostavu betonske galanterije.

Sukladno zahtjevima tržišta cjelokupni tehnološki proces proizvodnje u betonari je certificiran i pod stalnim nadzorom Instituta IGH Zagreb, te vlastitog moderno opremljenog laboratorija.

Kontakti

adresa Gornje Jesenje, Gornje Jesenje bb
telefon 049 373204
telefaks 049 373208
email kamenolom.gorjak1@kr.t-com.hr

 

Proizvodni asortiman

Kamenolomi Gorjak i Žakanje dugi niz godina isporučuju kamene materijala – agregat 0-4, 4-8, 8-16, 16-32, tamponske materijla 0-30 i  0-60, nasipni materijal, te sortirani i nesortirani lomljeni kamen.

Vrhunski kameni materijal dobiven iz naša dva kamenoloma u kombinaciji s betonima strogo zadanih svojstava osnova su za dobivanje betonske galanterije: kanalica, cestovnih i parkovnih rubnjaka, cijevi, travnih ploča, opločnika različitih oblika, dimenzija i boja.

Novosti

Ovdje pogledajte najnovije prodajne akcije i novosti iz našeg proizvodnog programa. U ovoj kategoriji objavljivat ćemo informacije o novim proizvodima i certifikatima te detalje o prodajnim akcijama koje povremeno organiziramo za naše kupce i partnere.